S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

E-MAILOVÝ KONKTAKT

info@koloasport.cz

 

 

 


» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu a prodeje v internetovém obchodě www.koloasport.cz, a to mezi prodávajícím, kterým je provozovatel tohoto obchodu Michal Adamec, Bartoňova 923, 53012 Pardubice, IČ 66310130 a kupujícím.

Obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.1.2014 a jsou k dispozici výhradně v českém jazyce.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávajícím je Michal Adamec, IČ 66310130, který uzavírá kupní smlouvu se spotřebitelem v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupujícím je spotřebitel, který uzavírá kupní smlouvu jako přímý spotřebitel zboží, které je předmětem kupní smlouvy.

1. Objednávka a kupní smlouva

 • Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím.
 • Kupní smlouva s kompletními údaji je součástí každého automatického e-mailu včetně e-mailu potvrzujícího.
 • Před odesláním objednávky má kupující možnost seznámit se podrobně s těmito obchodními podmínkami a podmínkami reklamace, zkontrolovat jím objednané zboží, zkontrolovat dodací a fakturační údaje a především pak e-mailovou adresu, na kterou je zasláno potvrzení o přijetí objednávky, případně opravit chyby nebo objednávku změnit.
 • Odesláním objednávky pak potvrzuje, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí a toto zároveň před odesláním objednávky vždy stvrzuje.
 • Přijetí objednávky je potvrzeno automatickým odpovědním mailem zaslaným prodávajícím na e-mail kupujícího uvedený v objednávkovém formuláři.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Prodejce si vyhrazuje veškerá vlastnická práva ke zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a to až do úplného uhrazení tohoto zboží kupujícím dle podmínek stanovených v kupní smlouvě.
 • Vlastnické právo na zboží přechází na spotřebitele až po převzetí a zaplacení zboží dle uzavřené kupní smlouvy.

 

2. Ochrana osobních údajů

 • Vyplněním registračního formuláře nebo údajů v objednávkovém formuláři, dává kupující prodávajícímu souhlas k  shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Se všemi osobními údaji je nakládáno dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům.
 • Tyto osobní údaje je prodávající povinen na požádání kupujícího změnit či vymazat. Žádost je nutné odeslat elektronicky na info@koloasport.cz a kupující bude o jejich vymazání z této e-mailové adresy informován.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 • Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Odstoupení od kupní smlouvy - kupující

Kupující má podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží.

 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno prodávajícímu ve lhůtě uvedené v přechozím bodě, a to písemně buď na adresu Michal Adamec, Bartoňova 923, 53012 Pardubice nebo e-mailem na adresu info@koloasport.cz.
 • V odstoupení od smlouvy uvede základní náležitosti kupní smlouvy sloužící k její identifikaci, a to číslo objednávky, příp. jméno, pod kterým byla objednávka odeslána nebo jiné údaje, pod kterými bude možné kupní smlouvu identifikovat.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je ke stažení ZDE nebo na stránkách e-shopu v sekci Obchodní podmínky.
 • Prodávající po přijetí odstoupení od kupní smlouvy bude o tomto bez zbytečného odkladu kupujícího informovat.
 • Náklady spojené s odstoupením od kupní smlouvy hradí vždy kupující.

 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel v rámci plnění kupní smlouvy.
 • Zboží zaslané kupujícím zpět prodávajícímu po odstoupení od kupní smlouvy nelze zaslat na dobírku.
 • Nedodržením výše uvedených podmínek odstoupení od kupní smlouvy, ztrácí kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 • Pro zaslání zásilky se zbožím po odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zvolit takový způsob přepravy, u kterého lze pohyb zásilky kontrolovat a dohledat.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem.  Na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků se lze jen písemně dohodnout.
 • Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Podmínky, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit naleznete podrobně ZDE

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odpovídající kupní smlouvě prodávajícímu odeslal.
 • Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat úhradu nutných nákladů spojených s vrácením zboží a odstoupením od kupní smlouvy.
 • Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen o této skutečnosti kupujícího písemně informovat a vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

b) Odstoupení od kupní smlouvy - prodávající

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v těchto případech:

 • Zásoby zboží prodávajícího byly doprodány
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává a nelze jej již doobjednat
 • s dodavatelem byla spolupráce na tento druh zboží ukončena
 • jednalo se o poslední kus/y v doprodeji prodávajícího
 • u zboží bylo uvedeno, že není dostupné (nelze koupit)
 • kupující požadoval zboží, které není v nabídce nebo jej nelze zajistit ani u dodavatele nebo dovozce či výrobce.
 • Prodávající kupujícího o této situaci vždy písemně informuje a je mu, pokud je to možné, nabídnuta adekvátní alternativa, kterou může nebo nemusí kupující přijmout.

 • V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a nesouhlasí s nabídnutou alternativou, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, a to nejpozději do druhého pracovního dne od písemného odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím.
 • Prodávající aktualizuje aktuální stavy skladu 1x za 24 hodin, a to vždy mezi 23:00 - 24:00 každý pracovní den (to se netýká zboží, které prodávající na e-shop navádí ručně (především poslední kusy) a kde aktualizace skladu neprobíhá).
 • Vzhledem k tomu, že internetový obchod www.koloasport.cz je zaměřený na sortiment sportovních potřeb s akčními cenami a slevami, včetně doprodejů a výhodných setů, může se stát, že i u zboží, které je v čase objednávky uvedené jako SKLADEM, může být toto prodáno dřívějšímu kupujícímu v tento den. Aktualizace nabídky se pak zobrazí na e-shopu po půlnoci daného pracovního dne (výjimkou může být zboží, které prodávající jako poslední kusy navádí ručně a kde aktualizace skladu neprobíhá).
 • Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že si kupující objedná zboží s prokazatelně chybně naceněným zbožím (či bonusem) a jehož konečná cena je výrazně odchylná od běžné ceny, za kterou je zboží na trhu dodáváno.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, kdy si zákazník vybere dopravné a poštovné ZDARMA, které je určeno výhradně pro produkty v akční nabídce DOPRAVA ZDARMA a je takto označeno (a nebo u objednávky, jejíž hodnota nedosahuje finanční hranice určené pro dopravu zdarma), a to na zboží, u kterého tato akce DOPRAVA ZDARMA není označena (nebo objednávka nedosahuje daného limitu), tedy zvolí si dopravu zdarma neoprávněně a nebude po emailovém potvrzení přípravy objednávky k expedici (příp. výzvě k uhrazení bankovního převodu) souhlasit se změnou ceny dopravy podle platného ceníku.

4. Expedice zboží

 • Pro odeslání zboží platí expediční doba uvedená v potvrzujícím e-mailu při přípravě objednávky k expedici. Pokud se tato expediční doba změní (je kratší nebo delší), budete nejpozději do 24 hodin od potvrzení přípravy k expedici kontaktování (e-mailem nebo telefonicky), abychom s Vámi dohodli pro vás akceptovatelný termín dodání.
 • U objednávek, kde kupující zvolil platbu bankovním převodem, bude kupující k platbě vyzván až v okamžiku, kdy bude zboží připraveno k expedici

5. Expedice jízdních kol

 • jízdní kola zasíláme v krabicích přímo od výrobce
 • pokud chcete kolo seřídit, je toto nutné uvést do poznámky v objednávce
 • v takovém případě bude kolo vybaleno, zkontrolováno a odborně seřízeno, jak je uvedeno na stránkách obchodu ZDE
 • I seřízené kolo je pro přepravu částečně demontováno, po vybalení kola je kupující povinen nechat si kolo sestavit ve specializovaném servisu.
 • pokud nebude vyžádáno seřízení, je kupující povinen nechat kolo před jízdou seřídit ve specializovaném servisu!

6. Platební podmínky a přeprava zboží

 • Ceny udávané u zboží jsou včetně DPH.
 • Objednané zboží je dodáváno po celém území České republiky a na Slovensko.
 • V ČR JE ÚČTOVÁNO V CZK A V SR V EUR
 • Konečná cena objednávky do SR se zobrazuje pouze v Kč a je při expedici zásilky vždy přepočítána aktuálním kurzem ČNB.
 • Balné Vám nikdy neúčtujeme, pouze cenu poštovného, tedy cenu za dopravu a cenu za dobírku.
 • Pokud cena zásilky do ČR dosahuje hodnoty 5000,- Kč a více (na Slovensko 6000 Kč a více) poštovné neúčtujeme.
 • Hodnota pro zásilky pro dopravu ZDARMA může být snížena v průběhu marketingových kampaní.
 • AKCE DOPRAVA ZDARMA, pokud je nastavena u některého zboží, platí pouze pro zaslání do České republiky.
 • Kompletní ceník dopravy a přepravy zboží je k dispozici ZDE
 • V případě zjištění poškození vnějšího obalu zásilky je nutné sepsat s dopravcem protokol, případně zásilku nepřebrat a v obou případech nás neprodleně informovat buď telefonicky nebo e-mailem na 777 633 545 nebo na info@koloasport.cz.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou výhradním vlastnictvím provozovatele e-shopu a byly vytvořeny v souladu s novým Občanským zákoníkem platným od 1.1.2014. Jakékoliv kopírování těchto obchodních podmínek nebo jejich částí je zásahem do autorských práv.

Poslední úprava 30.6.2019

ZWE2ZTl