S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

E-MAILOVÝ KONKTAKT

info@koloasport.cz

 

 

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 690 Kč
skladem
běžná cena 119 Kč
naše cena 89 Kč
skladem

» Formulář odstoupení od smlouvy
Jak odstoupit od smlouvy

A) PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující má právo v  s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží.

 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno prodávajícímu ve lhůtě uvedené v přechozím bodě, a to písemně buď na adresu Michal Adamec, Bartoňova 923, 53012 Pardubice nebo e-mailem na adresu info@koloasport.cz.
 • V odstoupení od smlouvy uvede základní náležitosti kupní smlouvy sloužící k její identifikaci, a to číslo objednávky, příp. jméno, pod kterým byla objednávka odeslána nebo jiné údaje, pod kterými bude možné kupní smlouvu identifikovat.
 • Prodávající po přijetí Odstoupení od kupní smlouvy bude o tomto bez zbytečného odkladu kupujícího informovat.
 • Náklady spojené s odstoupením od kupní smlouvy hradí vždy kupující.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel v rámci plnění kupní smlouvy.
 • Adresa pro zaslání zboží je Kolo a sport, Michal Adamec, Bartoňova 923, 53012 Pardubice, to je zároveň adresa pro případ, kdy se rozhodně kupující vrátit zboží osobně.
 • Zboží zaslané kupujícím zpět prodávajícímu po odstoupení od kupní smlouvy nelze zaslat na dobírku.
 • Nedodržením výše uvedených podmínek odstoupení od kupní smlouvy, ztrácí kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 • Pro zaslání zásilky se zbožím po odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zvolit takový způsob přepravy, u kterého lze pohyb zásilky kontrolovat a dohledat.
  Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem.  Na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků se lze jen písemně dohodnout.
 • Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odpovídající kupní smlouvě prodávajícímu odeslal.
 • Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat úhradu nutných nákladů spojených s vrácením zboží a odstoupením od kupní smlouvy.
 • Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen o této skutečnosti kupujícího písemně informovat a vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

B) KDY NELZE OD SMLOUVY ODSTOUPIT

Podle § 1837 kupující nemůže odstoupit od smlouvy

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

M2ZkMDc4